Contact us

Pointblank Str. 14, 54321, California

Clickfactor

Map Icon

  • Het internet, online marketing en communicatie

Overheid en ICT, een slechte combinatie

12/07/2014
ICToverheid

De overheid en ICT, het blijft een ongelukkige combinatie. Keer op keer blijkt dat er grote problemen ontstaan wanneer deze twee samen worden gevoegd. Dat is merkwaardig en ergens ook wel erg beangstigend. Zeker wanneer je bedenkt hoe groot de belangen zijn. En het gaat ons ook nog eens allemaal aan. In het verleden zagen we al problemen bij vernieuwingen aan de automatisering bij het UWV en de Belastingdienst.

Nu blijkt deze maand dat naast deze twee diensten, die zich vooral bezig houden met het innen- en uitkeren van geld, ook defensie niet gevrijwaard is van missers op ICT gebied. Dat liegt er niet om. Waar de problemen rond de belastingdienst en het UWV vooral met vervelende administratieve rompslomp met zich meebrachten, is defensie verantwoordelijk voor de bescherming van het land als geheel. Vanwege de opeenstapeling van niet nagekomen afspraken en gemiste deadlines en een gemis aan vertrouwen in een goed herstel van deze fouten, zijn vier topambtenaren uit hun functie ontheven.

Het Cybersecuritybeeld Nederland

In dit licht is het onderzoeksrapport dat minister Opstelten nog geen twee weken later overhandigd kreeg inzake het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) des te zorgelijker. Het rapport benadrukt de constante dreiging op het gebied van cyberveiligheid. Door almaar verdergaande digitalisering neemt de potentiële impact van een aanval meer en meer toe. Zo bezien zou de overheid zich nog maar eens goed achter de oren moeten krabben. Financiën en veiligheid zijn immers toch tot de kerntaken te rekenen van de overheid. Het onderzoek toont wel aan dat er een groot verschil is tussen de meldingen van incidenten op het gebied van cyberveiligheid van de overheid in vergelijking met de private sector. Zo is in de afbeelding hieronder te zien dat websitekwetsbaarheid het grootste probleem is voor de overheid, terwijl de private sector vooral veel last heeft van phishing. Beide kwesties zijn bij ene partij heel groot, terwijl ze bij de andere partij nauwelijks aan de orde zijn.

Bron: NCSCBron: NCSC

Niks dan ellende?

Gaat er dan niets goed? Nou, gelukkig zijn er uitzonderingen. De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) zou haar zaken wel op orde hebben. Hun systemen gebruiken een eigen netwerk dat niet direct aan gevaren blootstaat en waarvan vooralsnog geen operationele problemen zijn gemeld.

Share this:

  • Facebook
  • Twitter